Ekumenický2. Korintským10,11

2. Korintským 10:11

Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítom­ní.


Verš v kontexte

10 Hovorí sa, že moje lis­ty sú prís­ne a sil­né, ale osob­ná prítom­nosť slabá a reč úbohá. 11 Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítom­ní. 12 My sa však ne­od­važujeme za­radiť sa medzi tých, či porov­návať sa s tými, čo od­porúčajú samých seba; veď sú nerozum­ní, keď sa merajú podľa seba a porov­návajú sa sami so sebou.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Taký človek nech mys­lí toto: že jakí sme v slove lis­tami, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj prítom­ní v skut­ku.

Evanjelický

11 Taký (človek) nech uváži, že akí sme v slove v lis­toch, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skut­ku, keď budeme prítom­ní.

Ekumenický

11 Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítom­ní.

Bible21

11 Kdo to říká, ať si uvědo­mí, že jací jsme na dálku ve svých do­pisech, ta­koví bu­de­me i v či­nech, až k vám při­jde­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček