Ekumenický2. Korintským10,10

2. Korintským 10:10

Hovorí sa, že moje lis­ty sú prís­ne a sil­né, ale osob­ná prítom­nosť slabá a reč úbohá.


Verš v kontexte

9 Nech­cel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vy­strašiť svojimi lis­tami. 10 Hovorí sa, že moje lis­ty sú prís­ne a sil­né, ale osob­ná prítom­nosť slabá a reč úbohá. 11 Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že akí sme v listoch slovom, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skutkoch, keď budeme prítom­ní.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo vraj jeho listy sú ťažké a moc­né, ale prítom­nosť tela slabá a reč mizer­ná.

Evanjelický

10 Aj tak hovoria (nie­ktorí): Jeho lis­ty sú tvr­dé a prís­ne, ale keď je osob­ne prítom­ný, je slabý a jeho reč bez­výz­nam­ná.

Ekumenický

10 Hovorí sa, že moje lis­ty sú prís­ne a sil­né, ale osob­ná prítom­nosť slabá a reč úbohá.

Bible21

10 Mé do­pi­sy jsou prý půso­bivé a mo­cné, ale osobní přítom­nost chabá a řeč ubo­há.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček