Ekumenický2. Korintským10,1

2. Korintským 10:1

Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu.


Verš v kontexte

1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu. 2 Prosím vás, aby som sa, keď prídem, ne­musel správať trúfalo, na čo mám podľa svoj­ho pre­svedčenia právo, a to voči tým, čo si mys­lia, že konáme iba podľa ľud­ských zámerov. 3 Veď hoci žijeme v tele, ne­vedieme boj podľa tela.

späť na 2. Korintským, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale sám ja Pavel vás prosím krot­kou tichosťou a prívetivosťou Kris­ta, ktorý som, ako hovoria, do tvári po­kor­ný medzi vami, ale ne­prítom­ný smelý voči vám.

Evanjelický

1 Ja, Pavel, sám vás na­pomínam v duchu tichos­ti a lás­kavos­ti Kris­tovej; ja, ktorý, keď som osob­ne prítom­ný medzi vami, som vraj po­kor­ný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám;

Ekumenický

1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kris­tovu mier­nosť a vľúd­nosť — ja, ktorý bývam po­kor­ný, keď som osob­ne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám od­vahu.

Bible21

1 Já Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kri­stově vy­zývám – já, který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás troufám:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček