Ekumenický2. Korintským1,7

2. Korintským 1:7

A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche.


Verš v kontexte

6 A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu; ak sme po­tešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých is­tých utr­pení, aké znášame aj my. 7 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche. 8 Nech­ceme bratia, aby ste ne­vedeli o súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, doľah­lo na nás nad­mieru ťažko, nad naše sily, až sme do­kon­ca stratili nádej, že to prežijeme.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 vediac, že jako ste účast­ník­mi utr­pení, tak i po­tešenia.

Evanjelický

7 A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení.

Ekumenický

7 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche.

Bible21

7 Pro­to má­me ohledně vás ne­o­chvějnou na­dě­ji, ne­boť ví­me, že jako má­te podíl na utrpení, tak bu­dete mít podíl i na po­těšení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček