Ekumenický2. Korintským1,19

2. Korintským 1:19

Totiž Boží Syn Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Sil­ván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“ , ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.


Verš v kontexte

18 Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“! 19 Totiž Boží Syn Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Sil­ván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“ , ale v ňom sa uskutočnilo „áno“. 20 Lebo všet­ky Božie pri­sľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“ ; a pre­to pro­stred­níc­tvom neho znie aj „amen“ , Bohu na slávu skr­ze nás.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorý bol skr­ze nás medzi vami kázaný, skr­ze mňa a Sil­vána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom.

Evanjelický

19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.

Ekumenický

19 Totiž Boží Syn Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Sil­ván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“ , ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.

Bible21

19 Boží Syn Ježíš Kri­stus, kterého jsme u vás já, Silvanus a Ti­mo­te­us zvěstova­li, pře­ce ne­byl „ano a ne“. V něm bylo a je pou­ze „ano“!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček