Ekumenický2. Korintským1,14

2. Korintským 1:14

ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.


Verš v kontexte

13 Veď vám ne­píšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už po­znáte. Dúfam však, že nás až do kon­ca budete po­znávať, 14 ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 jako ste nás aj po­znali z čias­t­ky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.

Evanjelický

14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.

Ekumenický

14 ako ste už sčas­ti po­chopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.

Bible21

14 (tak jako nám za­tím ro­zumí­te zčásti), že v den Pá­na Ježíše bu­de­me vaší chlou­bou právě tak jako vy naší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček