Ekumenický2. Jánov1,2

2. Jánov 1:2

vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky:


Verš v kontexte

1 Starší, vy­volenej Panej a jej deťom, ktoré oprav­divo milujem, no nielen ja, ale aj všet­ci, čo spoz­nali prav­du, ich milujú 2 vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky: 3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 pre prav­du, ktorá zo­stáva v nás, a bude s nami na veky.

Evanjelický

2 a to pre prav­du, čo zo­stáva v nás a s nami bude naveky.

Ekumenický

2 vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky:

Bible21

2 kvů­li prav­dě, která v nás zůstává a bude s ná­mi navěky:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček