Ekumenický2. Jánov1,1

2. Jánov 1:1

Starší, vy­volenej Panej a jej deťom, ktoré oprav­divo milujem, no nielen ja, ale aj všet­ci, čo spoz­nali prav­du, ich milujú


Verš v kontexte

1 Starší, vy­volenej Panej a jej deťom, ktoré oprav­divo milujem, no nielen ja, ale aj všet­ci, čo spoz­nali prav­du, ich milujú 2 vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky: 3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Starší vy­volenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v prav­de a nie len ja sám, ale aj všet­ci, ktorí po­znali prav­du,

Evanjelický

1 (Ja) starší - vy­volenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všet­ci, ktorí po­znali prav­du, oprav­divo milujeme,

Ekumenický

1 Starší, vy­volenej Panej a jej deťom, ktoré oprav­divo milujem, no nielen ja, ale aj všet­ci, čo spoz­nali prav­du, ich milujú

Bible21

1 Já staršípíšu vy­vo­lené paní i jejím dě­tem, které mi­lu­ji v prav­dě (a nejen já, ale všich­ni, kteří po­zna­li prav­du),

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček