Ekumenický1. Timoteovi5,8

1. Timoteovi 5:8

No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci.


Verš v kontexte

7 To im pri­kazuj, aby boli bez­úhon­né. 8 No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci. 9 Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá,

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale jest­li sa nie­kto ne­stará o svojich vlast­ných a naj­mä o domácich, za­prel vieru a je horší ako ne­veriaci.

Evanjelický

8 Ak sa nie­kto ne­stará o svojich, a naj­mä o domácich, za­prel vieru a je horší ako ne­veriaci.

Ekumenický

8 No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci.

Bible21

8 Kdo se ne­stará o své blízké, a zvláště o vlastní ro­di­nu, za­přel ví­ru a je horší než ne­věřící.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček