Ekumenický1. Timoteovi5,7

1. Timoteovi 5:7

To im pri­kazuj, aby boli bez­úhon­né.


Verš v kontexte

6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕt­va. 7 To im pri­kazuj, aby boli bez­úhon­né. 8 No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 A to pri­kazuj, aby boli bez­úhon­ní.

Evanjelický

7 A to im pri­kazuj, aby boli bez úhony.

Ekumenický

7 To im pri­kazuj, aby boli bez­úhon­né.

Bible21

7 Také toto jim klaď na srd­ce, ať jsou bez­úhonné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček