Ekumenický1. Timoteovi5,25

1. Timoteovi 5:25

Podob­ne sú cel­kom zjav­né aj dob­ré skut­ky; a tie, čo nie sú také, ne­môžu zo­stať skryté.


Verš v kontexte

23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde. 25 Podob­ne sú cel­kom zjav­né aj dob­ré skut­ky; a tie, čo nie sú také, ne­môžu zo­stať skryté.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Tak iste zrej­mé sú aj dob­ré skut­ky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť.

Evanjelický

25 Tak sú ú­pl­ne zjav­né aj dob­ré skut­ky, a keď je to inak, ne­môžu zo­stať skryté.

Ekumenický

25 Podob­ne sú cel­kom zjav­né aj dob­ré skut­ky; a tie, čo nie sú také, ne­môžu zo­stať skryté.

Bible21

25 Stejně tak i dob­ré skutky; něk­teré jsou zjevné a ty ostatní ne­zůstanou skry­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček