Ekumenický1. Timoteovi5,24

1. Timoteovi 5:24

Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde.


Verš v kontexte

23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde. 25 Podob­ne sú cel­kom zjav­né aj dob­ré skut­ky; a tie, čo nie sú také, ne­môžu zo­stať skryté.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Nie­ktorých ľudí hriechy sú cel­kom zrej­mé a idú pop­red­ku k súdu a nie­ktorých aj na­sledujú.

Evanjelický

24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né, takže ich predídu pred súd, pri nie­ktorých však idú aj za nimi.

Ekumenický

24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde.

Bible21

24 Hří­chy něk­terých li­dí jsou zjevné, ještě než při­jde soud; hří­chy jiných ale až po­tom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček