Ekumenický1. Timoteovi5,23

1. Timoteovi 5:23

Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína.


Verš v kontexte

22 Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a p­re svoje čas­té ne­moci.

Evanjelický

23 Nepi už viac vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby požívaj trochu vína.

Ekumenický

23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína.

Bible21

23 Ne­pij už sa­motnou vo­du, ale s ohle­dem na svůj žalu­dek a své časté ne­mo­ci užívej tro­chu ví­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček