Ekumenický1. Timoteovi5,22

1. Timoteovi 5:22

Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý.


Verš v kontexte

21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Rúk na ni­koho rých­le ne­vz­kladaj ani sa nezúčas­tňuj cudzích hriechov. Seba os­tríhaj čis­tého.

Evanjelický

22 Unáh­lene na ni­koho nek­laď ruky, ne­podieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Za­chovávaj sa čis­tý.

Ekumenický

22 Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý.

Bible21

22 Na niko­ho ne­vklá­dej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; za­chovávej si čisto­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček