Ekumenický1. Timoteovi5,20

1. Timoteovi 5:20

Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni.


Verš v kontexte

19 Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia. 20 Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni. 21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 Tých, ktorí hrešia, káraj pred všet­kými, aby mali aj os­tat­ní strach.

Evanjelický

20 Tých však, čo hrešia, kar­haj pred všet­kými, aby sa aj os­tat­ní báli.

Ekumenický

20 Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni.

Bible21

20 Ty, kteří hřeší, kárej pře­de vše­mi, aby i ostatní mě­li bázeň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček