Ekumenický1. Timoteovi5,19

1. Timoteovi 5:19

Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia.


Verš v kontexte

18 Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy. 19 Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia. 20 Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Proti staršiemu ne­prijímaj žaloby, vy­j­múc pod dvoma alebo pod tromi sved­kami.

Evanjelický

19 Proti staršiemu ne­prijímaj žalobu, iba ak by svedčili dvaja alebo traja sved­kovia.

Ekumenický

19 Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia.

Bible21

19 Obvinění pro­ti starší­mu ne­při­jí­mej, je­dině když s ním při­jdou dva nebo tři svěd­kové.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček