Ekumenický1. Timoteovi5,18

1. Timoteovi 5:18

Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy.


Verš v kontexte

17 Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu. 18 Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy. 19 Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robot­ník je hoden svojej mzdy.

Evanjelický

18 lebo Pís­mo hovorí: Nezaviažeš ús­ta volovi, keď mláti! a: Hod­ný je robot­ník svojej mzdy.

Ekumenický

18 Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy.

Bible21

18 Písmo pře­ce říká: „Mlátící­mu do­bytčeti ne­dávej náhubek,“ a jin­de: „Dělník si za­s­louží svou mzdu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček