Ekumenický1. Timoteovi5,11

1. Timoteovi 5:11

Mladšie vdovy však od­miet­ni, lebo keď ich zmysel­nosť od­cudzí od Kris­ta, chcú sa vy­dať


Verš v kontexte

10 ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu. 11 Mladšie vdovy však od­miet­ni, lebo keď ich zmysel­nosť od­cudzí od Kris­ta, chcú sa vy­dať 12 a majú výčit­ky, že porušili pr­vú ver­nosť.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale mladšie vdovy od­by, lebo keď zbuj­nely proti Kris­tovi, chcú sa vy­dávať

Evanjelický

11 Mladšie vdovy od­mietaj, lebo keď vzplanuli lás kou k životu na ujmu Kris­tovej (služby), chcú sa vy­dať,

Ekumenický

11 Mladšie vdovy však od­miet­ni, lebo keď ich zmysel­nosť od­cudzí od Kris­ta, chcú sa vy­dať

Bible21

11 Mladší vdovy ale za­počítat odmí­tej. Když je smy­s­lnost od­ve­de od Krista, bu­dou se chtít vdát

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček