Ekumenický1. Timoteovi4,5

1. Timoteovi 4:5

a po­sväcuje sa to Božím slovom a mod­lit­bou.


Verš v kontexte

4 Veď všet­ko, čo Boh stvoril, je dob­ré a nič nie je na za­vr­hnutie, ak sa prijíma s vďakou 5 a po­sväcuje sa to Božím slovom a mod­lit­bou. 6 Keď budeš toto pred­kladať bratom, budeš dob­rý služob­ník Kris­ta Ježiša, vy­chovaný slovami viery a dob­rého učenia, ktorého sa pri­dŕžaš.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 lebo sa po­sväcuje slovom Božím a mod­lit­bou.

Evanjelický

5 lebo sa po­sväcuje slovom Božím a mod­lit­bou.

Ekumenický

5 a po­sväcuje sa to Božím slovom a mod­lit­bou.

Bible21

5 po­svěcuje se to Božím slovem a mod­lit­bou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček