Ekumenický1. Timoteovi3,12

1. Timoteovi 3:12

Diakoni nech sú mužmi jed­nej ženy, nech dob­re usmerňujú deti a vlast­né domác­nos­ti.


Verš v kontexte

11 Ženy takis­to nech sú čest­né, nie ohováračné, ale triez­ve a vo všet­kom ver­né. 12 Diakoni nech sú mužmi jed­nej ženy, nech dob­re usmerňujú deti a vlast­né domác­nos­ti. 13 Tí totiž, čo dob­re konali diakon­skú službu, zís­kavajú si dob­rú po­vesť a veľkú od­vahu vo viere v Krista Ježiša.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Diakoni nech sú mužovia jed­nej ženy, ktorí dob­re spravujú deti i svoje vlast­né domy.

Evanjelický

12 Diakoni nech sú mužmi jed­nej ženy a nech sa dob­re starajú o deti a domác­nosť.

Ekumenický

12 Diakoni nech sú mužmi jed­nej ženy, nech dob­re usmerňujú deti a vlast­né domác­nos­ti.

Bible21

12 Služebníci mu­sí být věrní manže­lé, kteří se dobře sta­rají o své dě­ti a ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček