Ekumenický1. Timoteovi1,5

1. Timoteovi 1:5

Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery.


Verš v kontexte

4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere. 5 Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery. 6 Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale cieľom pri­kázania je lás­ka z čis­tého srd­ca a dob­rého svedomia a z nepokryteckej viery,

Evanjelický

5 cieľom (takéhoto) pri­kazovania je lás­ka z čis­tého srd­ca, dob­rého svedomia a z ne­po­krytec­kej viery.

Ekumenický

5 Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery.

Bible21

5 Cílem přikázání je pře­ce lás­ka z čis­tého srd­ce, z dob­rého svědo­mí a z upřímné ví­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček