Ekumenický1. Timoteovi1,20

1. Timoteovi 1:20

Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.


Verš v kontexte

18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj, 19 aby si mal vieru a dob­ré svedomie, ktoré nie­ktorí za­vr­h­li a tak stros­kotali vo viere. 20 Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Evanjelický

20 Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Ekumenický

20 Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.

Bible21

20 Mezi nimi je i Hy­menai­os a Ale­xan­dr, které jsem vy­dal sa­tanovi, aby se odnauči­li rouhat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček