Ekumenický1. Timoteovi1,16

1. Timoteovi 1:16

Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život.


Verš v kontexte

15 Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich. 16 Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život. 17 Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale pre­to som do­stal milo­sr­den­stvo, aby na mne pr­vom do­kázal Ježiš Kris­tus celú zhovievavosť za prí­klad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života.

Evanjelický

16 ale práve pre­to sa mi do­stalo milos­ti, aby Ježiš Kris­tus na mne pr­vom do­kázal všet­ku svoju zhovievavosť, aby to bolo prí­kladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému.

Ekumenický

16 Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život.

Bible21

16 ale pro­to se nade mnou Bůh smi­loval, aby Kri­stus Ježíš na mně nej­horším ukázal svou bez­mez­nou trpě­livost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčné­mu živo­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček