Ekumenický1. Timoteovi1,14

1. Timoteovi 1:14

Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi.


Verš v kontexte

13 mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi. 15 Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale sa pre­veľmi rozm­nožila milosť našeho Pána s vierou a lás­kou, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

14 A navyše sa (vo mne) roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

14 Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

14 Náš Pán mě pak ve své ne­smírné mi­losti za­hrnul vírou a lás­kou, která je v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček