Ekumenický1. Timoteovi1,13

1. Timoteovi 1:13

mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.


Verš v kontexte

12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby, 13 mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 ktorý som bol pred­tým ruhač a prena­sledov­ník a trýz­niteľ, ale som do­stal milo­sr­den­stvo, lebo som to robil v ne­vedomos­ti v ne­vere.

Evanjelický

13 hoci som bol pred­tým rúhačom, prena­sledovateľom a násil­níkom; ale do­stalo sa mi milos­ti, lebo som to robil z ne­vedomos­ti v ne­vere.

Ekumenický

13 mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

Bible21

13 Před­tím jsem byl rouhač, pronásledova­tel a tyran, ale Bůh se nade mnou smi­loval, ne­boť jsem ve své ne­víře ne­věděl, co dělám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček