Ekumenický1. Timoteovi1,12

1. Timoteovi 1:12

Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby,


Verš v kontexte

11 podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené. 12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby, 13 mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A ďakujem tomu, ktorý ma po­sil­nil, Kris­tu Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma po­vážil za ver­ného a po­stavil do služby,

Evanjelický

12 Ďakujem Tomu, ktorý ma po­sil­nil, Kris­tovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal ver­ným, po­staviac ma do (svojej) služby,

Ekumenický

12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby,

Bible21

12 Jsem vděčný To­mu, který mě zmo­cnil – Kri­stu Ježíši, naše­mu Pánu – že mě po­ctil tou výsa­dou, abych mu mohl sloužit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček