Ekumenický1. Timoteovi1,10

1. Timoteovi 1:10

pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu


Verš v kontexte

9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov, 10 pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu 11 podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 pre smil­níkov, sam­coložníkov, pre tých, ktorí kupčia s ľuďmi, pre lhárov, krivo­prísažníkov, a jest­li je čo iné, čo sa protiví zdravému učeniu

Evanjelický

10 smil­níkov, mužov súložiacich s mužmi, kup­cov s ot­rok­mi, luhárov, krivo­prísažníkov a proti všet­kému, čo sa protiví zdravému učeniu;

Ekumenický

10 pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu

Bible21

10 na smilníky, zvrhlíky, ob­chodníky s lid­mi, na lháře, křivopřísežníky a na všech­no ostatní, co je v roz­po­ru se zdravým učením

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček