Ekumenický1. Timoteovi1,1

1. Timoteovi 1:1

Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje,


Verš v kontexte

1 Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Kris­ta, našej nádeje,

Evanjelický

1 Pavel, apoštol Kris­ta Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Kris­ta Ježiša, našej nádeje -

Ekumenický

1 Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje,

Bible21

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z po­věření Bo­ha, naše­ho Spa­si­te­le, a Krista Ježíše, naší na­děje,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček