Ekumenický1. Tesalonickým5,27

1. Tesalonickým 5:27

Za­prisahávam vás v Pánovi, aby ste ten­to list dali prečítať všet­kým bratom.


Verš v kontexte

26 Po­zdrav­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Za­prisahávam vás v Pánovi, aby ste ten­to list dali prečítať všet­kým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 Prísahou vás za­väzujem na Pána, aby bol list prečítaný všet­kým svätým bratom.

Evanjelický

27 Za­väzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať ten­to list všet­kým bratom.

Ekumenický

27 Za­prisahávam vás v Pánovi, aby ste ten­to list dali prečítať všet­kým bratom.

Bible21

27 Za­přísahám vás v Pánu, abys­te ten­to do­pis ne­cha­li přečíst všem sou­ro­zen­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček