Ekumenický1. Tesalonickým5,25

1. Tesalonickým 5:25

Bratia, mod­lite sa aj za nás.


Verš v kontexte

24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí. 25 Bratia, mod­lite sa aj za nás. 26 Po­zdrav­te všet­kých bratov svätým boz­kom.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Bratia, mod­lite sa za nás!

Evanjelický

25 Bratia, mod­lite sa aj za nás!

Ekumenický

25 Bratia, mod­lite sa aj za nás.

Bible21

25 Bratři, mod­lete se za nás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček