Ekumenický1. Tesalonickým5,24

1. Tesalonickým 5:24

Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí.


Verš v kontexte

23 A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí. 25 Bratia, mod­lite sa aj za nás.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Ver­ný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.

Evanjelický

24 Ver­ný je Ten, ktorý vás po­voláva; On to urobí.

Ekumenický

24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí.

Bible21

24 Ten, který vás vo­lá, je věrný; on to udělá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček