Ekumenický1. Tesalonickým5,23

1. Tesalonickým 5:23

A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony.


Verš v kontexte

22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 A on sám, Bôh po­koja, nech vás ráči celých po­svätiť a váš duch nech je za­chovaný celý a ne­porušený i duša i telo bez­úhon­ne, keď prij­de náš Pán Ježiš Kris­tus.

Evanjelický

23 A sám Boh po­koja nech vás skrz-na­skrz po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu a telo bez úhony.

Ekumenický

23 A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony.

Bible21

23 Sám Bůh poko­je kéž vás cele po­světí a za­chová vaše­ho du­cha, duši i tělo zce­la bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček