Ekumenický1. Tesalonickým5,22

1. Tesalonickým 5:22

Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!


Verš v kontexte

21 ale všet­ko skúmaj­te; dob­rého sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Každého druhu zlého sa chráňte.

Evanjelický

22 Všet­kého zlého sa vy­stríhaj­te!

Ekumenický

22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Bible21

22 zla v každé podobě se va­ruj­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček