Ekumenický1. Tesalonickým5,2

1. Tesalonickým 5:2

lebo sami veľmi dob­re viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.


Verš v kontexte

1 Ne­treba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 2 lebo sami veľmi dob­re viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: Je po­koj a is­tota! , vtedy ich znenaz­dania pre­pad­ne záhuba ako pôrod­né boles­ti rodičku a ne­unik­nú.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo sami dô­klad­ne viete, že deň Pánov prij­de tak ako zlodej vnoci.

Evanjelický

2 lebo sami dob­re viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.

Ekumenický

2 lebo sami veľmi dob­re viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

Bible21

2 Sami dobře ví­te, že Pánův den při­jde jako zloděj v no­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček