Ekumenický1. Tesalonickým5,11

1. Tesalonickým 5:11

Pre­to sa na­vzájom na­pomínaj­te a po­vzbudzuj­te jeden druhého, ako to aj robíte.


Verš v kontexte

10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. 11 Pre­to sa na­vzájom na­pomínaj­te a po­vzbudzuj­te jeden druhého, ako to aj robíte. 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi pred­stavenými v Pánovi a na­pomínajú vás.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to sa na­pomínaj­te na­vzájom a vzdelávaj­te jeden druhého, jako aj robíte.

Evanjelický

11 Pre­to sa po­tešuj­te vo­spolok a po­vzbudzuj­te na­vzájom, ako aj robíte.

Ekumenický

11 Pre­to sa na­vzájom na­pomínaj­te a po­vzbudzuj­te jeden druhého, ako to aj robíte.

Bible21

11 Po­vzbu­zuj­te se tedy a po­si­lu­j­te se navzájem tak jako do­sud.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček