Ekumenický1. Tesalonickým5,1

1. Tesalonickým 5:1

Ne­treba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach,


Verš v kontexte

1 Ne­treba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 2 lebo sami veľmi dob­re viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: Je po­koj a is­tota! , vtedy ich znenaz­dania pre­pad­ne záhuba ako pôrod­né boles­ti rodičku a ne­unik­nú.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale o časoch a o dobách ne­pot­rebujete, bratia, aby sa vám písalo.

Evanjelický

1 Bratia, ne­pot­rebujete, aby som vám písal o časoch a ob­dobiach,

Ekumenický

1 Ne­treba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach,

Bible21

1 O ča­sech a dobách vám není po­tře­ba nic psát, bratři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček