Ekumenický1. Tesalonickým3,4

1. Tesalonickým 3:4

Veď aj keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že budeme tr­pieť. Tak, ako viete, sa aj stalo.


Verš v kontexte

3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. 4 Veď aj keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že budeme tr­pieť. Tak, ako viete, sa aj stalo. 5 Pre­to aj ja, keď som to už ne­mohol ďalej vy­držať, po­slal som ho, aby som sa do­zvedel o vašej viere, či vás azda po­kušiteľ ne­pokúšal a či naša námaha ne­vyšla naz­mar.

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vo­pred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, jako viete.

Evanjelický

4 Veď už keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete.

Ekumenický

4 Veď aj keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že budeme tr­pieť. Tak, ako viete, sa aj stalo.

Bible21

4 Ještě když jsme byli u vás, říka­li jsme vám pře­dem, že nás čeká soužení. To, jak sami ví­te, také přišlo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček