Ekumenický1. Tesalonickým3,3

1. Tesalonickým 3:3

aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.


Verš v kontexte

2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere, 3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. 4 Veď aj keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že budeme tr­pieť. Tak, ako viete, sa aj stalo.

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 aby sa ni­kto ne­poh­nul v tých­to súženiach, lebo sami viete, že nato sme.

Evanjelický

3 aby sa ni­kto ne­sk­látil v tých­to súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení.

Ekumenický

3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.

Bible21

3 aby se nikdo z vás nene­chal tě­mi­to soužení­mi zviklat. Ví­te pře­ce, že je to náš úděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček