Ekumenický1. Tesalonickým2,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:17

Bez vás, bratia, sme načas osireli, aj keď to bolo na­krát­ko a iba tvárou, no nie srd­com —, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár.


Verš v kontexte

16 Nám bránia kázať po­hanom, aby boli spasení. Tak iba ne­us­tále na­pĺňajú mieru svojich hriechov. Už sa však na nich ukazuje konečný Boží hnev. 17 Bez vás, bratia, sme načas osireli, aj keď to bolo na­krát­ko a iba tvárou, no nie srd­com —, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár. 18 Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to pre­kazil.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale my, bratia, osirotejúc násil­ným od­lúčením od vás, na krát­ky čas, tvárou, nie srd­com, tým viacej sme sa usilovali vidieť vašu tvár s velikou túžbou.

Evanjelický

17 My však, bratia, keď sme na krát­ky čas aj osireli, od­lúčení od vás, - prav­da, len teles­ne, nie srd­com - s túžbou tým vrúc­nejšou sme sa usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár.

Ekumenický

17 Bez vás, bratia, sme načas osireli, aj keď to bolo na­krát­ko a iba tvárou, no nie srd­com —, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár.

Bible21

17 Bratři, bez vás jsme na čas osamě­li, i když jen tělem, niko­li srd­cem. O to hor­livě­ji jsme se snaži­li setkat se s vá­mi tváří v tvář.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček