Ekumenický1. Tesalonickým2,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:10

Vy i Boh ste sved­kami, ako zbožne, spravod­livo a bez­úhon­ne sme sa správali k vám veriacim.


Verš v kontexte

9 Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme ni­komu z vás neboli na ťar­chu, a tak sme vám hlásali Božie evan­jelium. 10 Vy i Boh ste sved­kami, ako zbožne, spravod­livo a bez­úhon­ne sme sa správali k vám veriacim. 11 Viete dob­re, že sme každého z vás ako otec svoje deti

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Vy s­te svedkami i Bôh, ako sväte, spraved­live a bez­úhon­ne sme sa vám veriacim chovali

Evanjelický

10 Vy ste sved­kami, aj Boh, ako zbožne, spravod­livo a bez úhony sme sa správali k vám, veriacim:

Ekumenický

10 Vy i Boh ste sved­kami, ako zbožne, spravod­livo a bez­úhon­ne sme sa správali k vám veriacim.

Bible21

10 Vy i Bůh jste svěd­kové, že jsme s vá­mi věřící­mi jedna­li zbožně, sprave­dlivě a bez­úhonně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček