Ekumenický1. Tesalonickým1,4

1. Tesalonickým 1:4

Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,


Verš v kontexte

3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení, 5 lebo naše evan­jelium ne­prišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej is­tote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vy­volenie.

Evanjelický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Ekumenický

4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

Bible21

4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček