Ekumenický1. Samuelova9,4

1. Samuelova 9:4

Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne.


Verš v kontexte

3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať. 4 Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne. 5 Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Tak prešiel vrch Ef­rai­mov a prešiel zem Šalíša, ale nenašiel. Prešli aj zem Šaalím, ale ich nebolo, a prešiel i zem Ben­jaminovu, a nenašli.

Evanjelický

4 Prešli Ef­rajim­ské po­horie, prešli i územie Šalíšá, ale nenašli ich. Po­tom prešli i územie Šaalím, ale nebolo ich. Tiež územie Ben­jamína prešli, ale nenašli ich.

Ekumenický

4 Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne.

Bible21

4 Pro­šel tedy Efraim­ské ho­ry, pro­šel kraj Ša­liša, ale nenaš­li nic. Pro­š­li kraj Šaa­lim a zase nic. Pro­šel kraj Je­mi­ni, a pořád nic nenaš­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček