Ekumenický1. Samuelova9,24

1. Samuelova 9:24

Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom.


Verš v kontexte

23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba. 24 Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom. 25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 A kuchár zdvihol plece a to, čo bolo na ňom, a položil pred Sau­la. A Samuel riekol: Tu hľa, čo zo­stalo, polož pred seba, jedz, lebo je to za­chované k tej­to chvíli pre teba, jako som po­vedal: Po­volal som ľud. A tak jedol Saul toho dňa so Samuelom.

Evanjelický

24 Tu kuchár vzal steh­no i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Sau­la. A Samuel po­vedal: Hľa, toto zo­stalo; polož to pred seba a jedz, lebo to sa za­chovalo pre teba na túto chvíľu, keď som po­volal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom.

Ekumenický

24 Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom.

Bible21

24 Ku­chař tedy vy­táhl ký­tu i s tím, co bylo na ní, a po­ložil ji před Sau­la. „To bylo připra­veno pro tebe,“ ře­kl Sa­muel. „Při­jmi to a jez. Pro tuto chví­li, právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem po­zval ostatní.“ A tak Saul toho dne po­jedl se Sa­mue­lem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček