Ekumenický1. Samuelova9,23

1. Samuelova 9:23

Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba.


Verš v kontexte

22 Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov. 23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba. 24 Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 A Samuel po­vedal kuchárovi: Nože daj diel, ktorý som ti dal, o ktorom som ti po­vedal: Od­lož ho u seba.

Evanjelický

23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti po­vedal, aby si ho od­ložil.

Ekumenický

23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba.

Bible21

23 Sa­muel ře­kl ku­chaři: „Při­nes tu porci, kte­rou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti ře­kl, ať ji dáš stranou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček