Ekumenický1. Samuelova9,19

1. Samuelova 9:19

Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci.


Verš v kontexte

18 Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc? 19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci. 20 O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca?

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A Samuel od­povedal Sau­lovi a riekol: Ja som ten vidiaci; vy­j­di predo mnou na výšinu, a budete so mnou jesť dnes, a ráno ťa pre­pus­tím, a všet­ko, čo máš na srd­ci, ti oznámim.

Evanjelický

19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť; po­tom ťa ráno pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo mám na srd­ci.

Ekumenický

19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci.

Bible21

19 „Já jsem vidoucí,“ od­po­věděl mu Sa­muel. „Po­jď pře­de mnou na návrší; dnes bu­dete jíst se mnou. Než se s te­bou ráno roz­loučím, po­vím ti všech­no, co máš na srd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček