Ekumenický1. Samuelova9,18

1. Samuelova 9:18

Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc?


Verš v kontexte

17 Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu. 18 Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc? 19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 Keď sa po­tom pri­blížil Saul Samuelovi vpro­stred brány, po­vedal: Po­vedz mi, prosím, kde je tu dom vidiaceho.

Evanjelický

18 Keď sa Saul pri­blížil v bráne k Samuelovi, pre­hovoril: Po­vedz mi, prosím, kde je tu vid­cov dom.

Ekumenický

18 Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc?

Bible21

18 Saul upro­střed brá­ny přistou­pil k Sa­mue­lovi a požádal ho: „Ukaž mi, pro­sím, kde tu byd­lí vidoucí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček