Ekumenický1. Samuelova9,17

1. Samuelova 9:17

Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu.


Verš v kontexte

16 Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne. 17 Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu. 18 Saul pri­stúpil upro­stred brány k Samuelovi a spýtal sa: Po­vedz mi, prosím, kde tu býva videc?

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A Samuel uvidel Sau­la. A Hos­podin mu od­povedal: Hľa, to je ten muž, o ktorom som ti po­vedal. Ten­to bude panovať nad mojím ľudom.

Evanjelický

17 Keď Samuel uzrel Sau­la, Hos­podin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom.

Ekumenický

17 Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu.

Bible21

17 Jakmi­le Sa­muel spatřil Sau­la, Hos­po­din pro­mlu­vil: „Hle, to je ten muž, o němž jsem ti ře­kl, že bude spravovat můj lid.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček