Ekumenický1. Samuelova24,8

1. Samuelova 24:8

Týmito slovami za­hriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im po­staviť sa proti Sau­lovi. Nato Saul opus­til jas­kyňu a od­išiel svojou ces­tou.


Verš v kontexte

7 Svojej družine po­vedal: Nech ma Hos­podin chráni, aby som svoj­mu pánovi, Hos­podinov­mu po­mazanému, niečo také vy­konal a na­padol ho. Je pred­sa Hos­podinov po­mazaný. 8 Týmito slovami za­hriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im po­staviť sa proti Sau­lovi. Nato Saul opus­til jas­kyňu a od­išiel svojou ces­tou. 9 Ne­skôr opus­til jas­kyňu i Dávid a za­volal za Sau­lom: Môj pán a kráľ! Saul sa ob­zrel a Dávid padol tvárou a po­klonil sa.

späť na 1. Samuelova, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom vstal i Dávid a vy­j­dúc z jas­kyne volal za Sau­lom a vravel: Môj pane, kráľu! A Saul sa ozrel zpät. A Dávid sa zo­hnul tvárou k zemi a po­klonil sa.

Evanjelický

8 Týmito slovami Dávid po­kar­hal svojich mužov a nedovolil im po­vs­tať proti Sau­lovi. Nato Saul vstal, vy­šiel z jas­kyne a po­bral sa svojou ces­tou.

Ekumenický

8 Týmito slovami za­hriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im po­staviť sa proti Sau­lovi. Nato Saul opus­til jas­kyňu a od­išiel svojou ces­tou.

Bible21

8 Tě­mi slovy David své muže za­razil a ne­dovo­lil jim Sau­la na­padnout. Saul pak vy­šel z jes­kyně a pokračoval po cestě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček