Ekumenický1. Samuelova24,23

1. Samuelova 24:23

Dávid to Sau­lovi od­prisahal. Nato od­išiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vy­stúpili do skal­ného ú­krytu.


Verš v kontexte

21 Teraz už viem na­is­to, že sa staneš kráľom a pod tvojím vedením bude kráľov­ská moc Iz­raela pev­ná. 22 Pre­to mi teraz od­prisahaj pred Hos­podinom, že ne­vyhubíš moje po­tom­stvo a ne­vy­hladíš moje meno z môjho rodu. 23 Dávid to Sau­lovi od­prisahal. Nato od­išiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vy­stúpili do skal­ného ú­krytu.

späť na 1. Samuelova, 24

Príbuzné preklady Evanjelický

23 A Dávid pri­sahal Sau­lovi. Po­tom od­išiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vy­stúpil do hor­skej pev­nos­ti.

Ekumenický

23 Dávid to Sau­lovi od­prisahal. Nato od­išiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vy­stúpili do skal­ného ú­krytu.

Bible21

23 David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak ode­šel do­mů a David se svý­mi muži vy­stou­pil do skalní pevnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček