Ekumenický1. Samuelova24,15

1. Samuelova 24:15

Za kým sa to vy­pravil kráľ Iz­raela? Koho prena­sleduješ? Zdoc­hnutého psa, jed­nu bl­chu!


Verš v kontexte

14 Ako hovorí staré prís­lovie: Zločinu sa do­púšťajú zločin­ci. No moja ruka sa ťa nedot­kne. 15 Za kým sa to vy­pravil kráľ Iz­raela? Koho prena­sleduješ? Zdoc­hnutého psa, jed­nu bl­chu! 16 Nech teda roz­hod­ne Hos­podin a nech roz­súdi medzi mnou a tebou, nech pre­skúma a vedie môj spor, nech ma vy­slobodí z tvojej moci.

späť na 1. Samuelova, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Hos­podin bude sud­com a bude súdiť medzi mnou a medzi tebou a nech po­hliad­ne a roz­súdi moju pru a nech ma vy­súdi z tvojej ruky.

Evanjelický

15 Veď proti komu vy­tiahol kráľ Iz­raela? Koho prena­sleduješ? Mŕt­veho psa, jed­nu bl­chu!

Ekumenický

15 Za kým sa to vy­pravil kráľ Iz­raela? Koho prena­sleduješ? Zdoc­hnutého psa, jed­nu bl­chu!

Bible21

15 Na koho to vy­táhl král Iz­rae­le? Koho to pronásle­duješ? Mrt­vého psa, pouhou ble­chu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček